IMG_6636-682x1024

Parseberjocht 19 maaie / Persbericht 19 mei

Do you like to try your luck? Go to our website and play video slots casino. Increased odds for winning! Parseberjocht ‘In geweldich leuke app om te spyljen en tagelyk it Frysk te brûken, want wa’t syn talen praat komt fierder’, wie de konklúzje fan deputearre Jannewietske de Vries. Sy wie de earste dy’t de app GameFrysk dellade en de nije spultsjes útprebearre op de Wiardaskoalle yn Goutum. Dat die se tegearre mei Jelmer Walsweer[…]

ipad scheef

Parseberjocht / Persbericht

GameFrysk mei seis Fryske taalspultsjes   Hoe skriuwst ‘overleven’ yn it Frysk en hoe sit it krekt mei de stavering fan ‘presintaasje’? Mei de app ‘GameFrysk’ learst fan alles oer it skriuwen fan de Fryske taal. De seis nije spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en[…]