Typfleantúch

Typ rap it Fryske wurd yn mei it Typfleantúch.